Generalforsamling udsat indtil videre pga. Corona

Pas på vores grundvand og drop sprøjtegifte.

Den faste afgift nedsat med 300 kr. pr. måler i 2021

ØSTERILD VANDVÆRK

Send en besked