Generalforsamling afholdt 14/9-2021

Den ordinære generalforsamling afholdt d. 14/9-2021 hos Spisehuset THY.

Jan Thomsen blev valgt til dirigent.

Formanden Jens Westergaard aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, hvilket blev godkendt.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og nyvalgt Jan Thomsen

Valgt som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen

Valg af revisor blev Revikon og kritisk revisor blev Gunnar Lauridsen og suppleant herfor Hardy Klemmensen

Carl Aage Kusk valgte at træde ud af bestyrelsen, der skal lyde en stor tak fra Østerild Vandværk for hans indsats.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 14/9-2021

Østerild Vandværk afholder generalforsamling d. 14/9-2021 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Mød op, støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 14-09-2021

Generalforsamling 3/8 2020

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 3/8-2020
Regnskabet som viste et overskud blev godkendt
Til Bestyrelsen blev Klaus Heegaard samt Henrik Frost valgt,
suppleanter blev Per Nielsen og Jan Thomsen.
Reg. Revisor blev Revikon Thisted og kritisk revisor Gunnar Lauridsen,
suppleant herfor blev Hardy Klemmensen.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 2020 – NY DATO

Østerild Vandværk afholder den udsatte generalforsamling d. 3/8 2020 kl. 19:00 hos Spisehuset THY

MØD OP – STØT OP

Dagsorden 3-8 2020

Generalforsamling 2020

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 18/3 2020 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Dagsorden 2020

Ekstra ordinær generalforsamling

Østerild Vandværk afholder ekstra ordinær generalforsamling d. 6/6-2019 kl. 19:00 hos Spisehuset Thy for endelig vedtagelse af nye vedtægter.

Udkast til Vedtægter Østerild Vandværk AMBA

Nye Vedtægter

På generalforsamlingen d. 13/3-2019 blev de nye vedtægter godkendt og skal endelig godkendes på et ekstra ordinært generalforsamling. Dato kommer senere.

Udkast til Vedtægter Østerild Vandværk AMBA

 

 

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling i Østerild Vandværk afholdes torsdag d. 15/3 2018 kl. 19:00 hos Spisehuset Thy.

Dagsorden 2018