Formandens beretning

På generalforsamling 31/3-2016 var der genvalg til alle.

Beretning 2015