Generalforsamling 18/3/2014

GENERALFORSAMLING I

I/S ØSTERILD VANDVÆRK

AF 1. JULI 1936.

d. 18/3-2014.

 

DAGSORDEN:

 

1: Valg af dirigent.

2: Beretning om arbejdet i det forløbne år.

v/ Henning Østergård.

 

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

v/ Henrik Frost.

 

4: Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.

v/ Henrik Frost.

 

5: Behandling af indkomne forslag.

 

6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Medlemmer på valg: Henning Østergaard  VALGT

                                Henrik Frost   VALGT

Suppleanter på valg: Klavs Heegaard  VALGT

                                Jørgen Thomsen  VALGT

7: Valg af revisorer og suppleanter.

Reg. Revisor på valg: REVIKON Revisionskontoret  VALGT

Kritisk revisor på valg: Gunnar Lauridsen  VALGT

Suppleant på valg: Hardy Klemmensen  VALGT

 

8: Eventuelt.