Villavej.

29/12-2021 kl. 12:45

Så er der vand til alle, alt ok.

Ønsker alle et godt nytår

Villavej.

29/12-2021 kl. 10:00 lukkes der for vandet på Villavej, grundet rep. af utæthed.

Tidshorisont usikker for nærværende.

Generalforsamling afholdt 14/9-2021

Den ordinære generalforsamling afholdt d. 14/9-2021 hos Spisehuset THY.

Jan Thomsen blev valgt til dirigent.

Formanden Jens Westergaard aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, hvilket blev godkendt.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og nyvalgt Jan Thomsen

Valgt som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen

Valg af revisor blev Revikon og kritisk revisor blev Gunnar Lauridsen og suppleant herfor Hardy Klemmensen

Carl Aage Kusk valgte at træde ud af bestyrelsen, der skal lyde en stor tak fra Østerild Vandværk for hans indsats.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 14/9-2021

Østerild Vandværk afholder generalforsamling d. 14/9-2021 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Mød op, støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 14-09-2021

Havevanding – Brug vandet med omtanke.

Vand er en ressource, der skal bruges med omtanke. Læs mere her HAVEVANDING

Prisnedsættelse i 2021

Østerild Vandværk nedsætter den faste afgift fra 1500,00 kr. til 1200,00 kr. en besparelse på 300,00 kr. i 2021

Se mere under takstblad.

 

Årsaflæsning af vandmåler.

Østerild Vandværk aflæser vandmålere d. 29/12-20 mellem kl. 10:00-14:00

Årsopgørelse vil blive udsendt omkring 1. februar.

Frisk og rent vand

Vandprøve nr. 2 fra Eurofins viste at alt er i fineste orden, så nu er der frisk og rent vand fra Østerild Vandværk igen, vi skiftede over i dag kl. 10:45, så vandtrykket er også ok igen.

Foto 1 viser da der lukkes op på Vandværket.

Foto 2 viser da der lukkes for Thisted Vand.

Foto 3 viser forbrug da der skiftes over.

Se Vandprøve her: 09-12-2020 Vandværk  –  14-12-2020 Vandværk

Rentvandstanken gennemgået.

r

Rentvandstanken gennemgået af special firma, samt alt gennemgået.

Der er taget to nye vandprøver af Eurofins d. 9/12-2020 samt 14/12-2020. Prøve fra 9/12-2020 viser alt er ok, så nu venter vi på resultat af den sidste prøve som kommer 16/12-2020, hvis den er ok, er der igen frisk og rent vand fra Østerild Vandværk, og trykket vil igen blive ok.

 

Kogepåbud ophæves

Kogepåbud ophæves d. 30/11-2020 kl. 19:00.

Inden vandet kan bruges uden kogning, skal det løbe i 15 min.

Rentvandstanken skal efterses og renses m.m. af special firma i morgen d. 1/12-2020,

mens arbejdet står på, vil vi få leveret vand fra Thisted Vand.

Vi forventer inden for kort tid igen at levere godt og rent drikkevand fra Østerild Vandværk.

Del gerne nyhed.