TAKSTBLAD

Gældende fra 1/1-2020

TILSLUTNINGER:

Normal tilslutning 2,5 m3 måler : 8.000,00 kr.

Industri/Erhvervstilslutning 5,0 m3 måler : 12.000,00 kr.

Alle øvrige tilslutninger, vurderes og fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt der oprettes en stærkt forbrugende forbruger indenfor vandværkets område, således at særlige forøgelser af vandledningsnettet bliver nødvendigt, kan vandværket beregne sig særlige bidrag herfor.

FORBRUGSAFGIFT:

Pris pr. m3. : 4,03 kr.

Fast afgift pr. måler : 1.200,00 kr. 

GEBYRER:

Rykkergebyr (pr. rykker) : 100,00 kr.

Lukke gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Åbne gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Målererstatning (frostsprængt – ødelagt m.m.) : 1.500,00 kr.

Ved fejl på måler, kan bestyrelsen fastsætte et skønsmæssigt forbrug.

VANDAFGIFT TIL STATEN:

Vandafgift pr. m3 : 6,18 kr.

Drikkevandsbidrag pr. m3 : 0,19 kr.

Vandafgiften opkræves af mindst 90 % af vandværkets udpumpede vandmængde på ledningsnettet.

Alle priser er ekskl. moms. (Rykkergebyr undtaget)

Husk at meddele flytning samt måleraflæsning til 23260472 eller e-mail hfrost@mail.tele.dk , kan også gøres via vores hjemmeside

www.østerild-vandværk.dk

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan det ske ved henvendelse på 23260472.