Årsaflæsning af vandmåler.

Østerild Vandværk aflæser vandmålere d. 29/12-20 mellem kl. 10:00-14:00

Årsopgørelse vil blive udsendt omkring 1. februar.