Generalforsamling 3/8 2020

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 3/8-2020
Regnskabet som viste et overskud blev godkendt
Til Bestyrelsen blev Klaus Heegaard samt Henrik Frost valgt,
suppleanter blev Per Nielsen og Jan Thomsen.
Reg. Revisor blev Revikon Thisted og kritisk revisor Gunnar Lauridsen,
suppleant herfor blev Hardy Klemmensen.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 2020 – NY DATO

Østerild Vandværk afholder den udsatte generalforsamling d. 3/8 2020 kl. 19:00 hos Spisehuset THY

MØD OP – STØT OP

Dagsorden 3-8 2020

Generalforsamling 2020

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 18/3 2020 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Dagsorden 2020

Ekstra ordinær generalforsamling

Østerild Vandværk afholder ekstra ordinær generalforsamling d. 6/6-2019 kl. 19:00 hos Spisehuset Thy for endelig vedtagelse af nye vedtægter.

Udkast til Vedtægter Østerild Vandværk AMBA

Nye Vedtægter

På generalforsamlingen d. 13/3-2019 blev de nye vedtægter godkendt og skal endelig godkendes på et ekstra ordinært generalforsamling. Dato kommer senere.

Udkast til Vedtægter Østerild Vandværk AMBA

 

 

Aflæsning af vandmålere.

Østerild Vandværk aflæser alle vandmålere d. 29/12-2018.

Årsopgørelser vil bliver udsendt først i februar.