Generalforsamling 3/8 2020

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 3/8-2020
Regnskabet som viste et overskud blev godkendt
Til Bestyrelsen blev Klaus Heegaard samt Henrik Frost valgt,
suppleanter blev Per Nielsen og Jan Thomsen.
Reg. Revisor blev Revikon Thisted og kritisk revisor Gunnar Lauridsen,
suppleant herfor blev Hardy Klemmensen.

Tak til de fremmødte