GPS opmåling af ledningsnet.

Østerild Vandværk skal have op målt hele ledningsnettet, hovedstophaner,

målerbrønde og stophaner d. 23. og 24. juni 2015.

INFORMATIONSBLAD