Nedsætter prisen igen.

Østerild Vandværk nedsætter prisen for andet år.

Se takstblad for 2015