Takstblad 2023 (PDF)

TAKSTBLAD

Gældende fra 1/1-2024

TILSLUTNINGER:

Normal tilslutning 2,5 m3 måler : 8.000,00 kr.

Industri/Erhvervstilslutning 5,0 m3 måler : 12.000,00 kr.

Alle øvrige tilslutninger, vurderes og fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt der oprettes en stærkt forbrugende forbruger indenfor vandværkets område, således at særlige forøgelser af vandledningsnettet bliver nødvendigt, kan vandværket beregne sig særlige bidrag herfor.

FORBRUGSAFGIFT:

Pris pr. m3. : 4,03 kr.

Fast afgift pr. måler : 1.200,00 kr.         

GEBYRER:

Rykkergebyr (pr. rykker) : 100,00 kr.

Lukke gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Åbne gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Målererstatning (frostsprængt – ødelagt m.m.) : 1.500,00 kr.

Ved fejl på måler, kan bestyrelsen fastsætte et skønsmæssigt forbrug.

VANDAFGIFT TIL STATEN:

Vandafgift pr. m3 : 6,37 kr.

Alle priser er eksl. moms. (Rykkergebyr undtaget)

Husk at meddele flytning samt måleraflæsning til

mobil:    23260472 eller

mail:    vand@østerild-vandværk.dk eller

hjemmesiden:   www.østerild-vandværk.dk

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan det ske ved henvendelse på 23260472.