Takstblad 2022

TAKSTBLAD

Gældende fra 1/1-2022

TILSLUTNINGER:

Normal tilslutning 2,5 m3 måler : 8.000,00 kr.

Industri/Erhvervstilslutning 5,0 m3 måler : 12.000,00 kr.

Alle øvrige tilslutninger, vurderes og fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt der oprettes en stærkt forbrugende forbruger indenfor vandværkets område, således at særlige forøgelser af vandledningsnettet bliver nødvendigt, kan vandværket beregne sig særlige bidrag herfor.

FORBRUGSAFGIFT:

Pris pr. m3. : 4,03 kr.

Fast afgift pr. måler : 960,00 kr.         

GEBYRER:

Rykkergebyr (pr. rykker) : 100,00 kr.

Lukke gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Åbne gebyr (+ e.v.t. omkostninger) : 300,00 kr.

Målererstatning (frostsprængt – ødelagt m.m.) : 1.500,00 kr.

Ved fejl på måler, kan bestyrelsen fastsætte et skønsmæssigt forbrug.

VANDAFGIFT TIL STATEN:

Vandafgift pr. m3 : 6,37 kr.

Alle priser er eksl. moms. (Rykkergebyr undtaget)

Husk at meddele flytning samt måleraflæsning til 23260472 eller e-mail hfrost@mail.tele.dk , kan også gøres via vores hjemmeside

www.østerild-vandværk.dk

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan det ske ved henvendelse på 23260472.