Generalforsamling 29/3-2022

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 29/3-2022 hos Spisehuset THY.

Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et overskud på 45.494,13 kr.

Valgt til bestyrelsen blev Klavs Heegaard og Henrik Frost, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen.

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.

 

Generalforsamling 2022

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 29/3-2022 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Bak op – Støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 2022

Villavej.

29/12-2021 kl. 12:45

Så er der vand til alle, alt ok.

Ønsker alle et godt nytår

Villavej.

29/12-2021 kl. 10:00 lukkes der for vandet på Villavej, grundet rep. af utæthed.

Tidshorisont usikker for nærværende.

Generalforsamling afholdt 14/9-2021

Den ordinære generalforsamling afholdt d. 14/9-2021 hos Spisehuset THY.

Jan Thomsen blev valgt til dirigent.

Formanden Jens Westergaard aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, hvilket blev godkendt.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og nyvalgt Jan Thomsen

Valgt som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen

Valg af revisor blev Revikon og kritisk revisor blev Gunnar Lauridsen og suppleant herfor Hardy Klemmensen

Carl Aage Kusk valgte at træde ud af bestyrelsen, der skal lyde en stor tak fra Østerild Vandværk for hans indsats.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 14/9-2021

Østerild Vandværk afholder generalforsamling d. 14/9-2021 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Mød op, støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 14-09-2021

Havevanding – Brug vandet med omtanke.

Vand er en ressource, der skal bruges med omtanke. Læs mere her HAVEVANDING

Prisnedsættelse i 2021

Østerild Vandværk nedsætter den faste afgift fra 1500,00 kr. til 1200,00 kr. en besparelse på 300,00 kr. i 2021

Se mere under takstblad.

 

Årsaflæsning af vandmåler.

Østerild Vandværk aflæser vandmålere d. 29/12-20 mellem kl. 10:00-14:00

Årsopgørelse vil blive udsendt omkring 1. februar.

Frisk og rent vand

Vandprøve nr. 2 fra Eurofins viste at alt er i fineste orden, så nu er der frisk og rent vand fra Østerild Vandværk igen, vi skiftede over i dag kl. 10:45, så vandtrykket er også ok igen.

Foto 1 viser da der lukkes op på Vandværket.

Foto 2 viser da der lukkes for Thisted Vand.

Foto 3 viser forbrug da der skiftes over.

Se Vandprøve her: 09-12-2020 Vandværk  –  14-12-2020 Vandværk