Generalforsamling 21/3-2024

Generalforsamlingen blev afholdt d. 21/3-2024 hos Spisehuset THY.

Jens Westergaard orienterede omkring bestyrelsen arbejde i det 2023, hvilket havde været en stille og rolig år uden de store problemer.

Regnskab som viste et overskud på 164.840 kr. blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Klavs Heegaard og Henrik Frost, Da Klavs ikke ønskede at genopstille blev Per Lynge valgt, der var genvalg til Henrik Frost.

Østerild Vandværk siger TAK for indsatsen til Klavs.

Som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Klavs Heegaard valgt

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.

NY FORMAND: Da Jens Westergaard ikke ønskede at forsætte som formand blev Jan Thomsen valgt, Jens forsætter som næstformand.

 

Generalforsamling 2024

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 21/3-2024 kl. 19:00 hos Spisehuset THY
Dagsorden ifølge vedtægterne. Dagsorden 2024

Generalforsamling afholdt 16/3-2023

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 16/3-2023 hos Spisehuset THY.

Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år.

Regnskab 2022 blev godkendt, budget for 2023 samt takstblad for 2023 blev gennemgået. Regnskabet viste et overskud på 173.803,44 kr.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og Jan Thomsen, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen valgt.

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.

Generalforsamling 2023

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 16/3-2023 kl. 19:00 hos Spisehuset THY
Dagsorden 2023

Generalforsamling 29/3-2022

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 29/3-2022 hos Spisehuset THY.

Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et overskud på 45.494,13 kr.

Valgt til bestyrelsen blev Klavs Heegaard og Henrik Frost, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen.

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.

 

Generalforsamling 2022

Østerild Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 29/3-2022 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Bak op – Støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 2022

Generalforsamling afholdt 14/9-2021

Den ordinære generalforsamling afholdt d. 14/9-2021 hos Spisehuset THY.

Jan Thomsen blev valgt til dirigent.

Formanden Jens Westergaard aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, hvilket blev godkendt.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og nyvalgt Jan Thomsen

Valgt som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen

Valg af revisor blev Revikon og kritisk revisor blev Gunnar Lauridsen og suppleant herfor Hardy Klemmensen

Carl Aage Kusk valgte at træde ud af bestyrelsen, der skal lyde en stor tak fra Østerild Vandværk for hans indsats.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 14/9-2021

Østerild Vandværk afholder generalforsamling d. 14/9-2021 kl. 19:00 hos Spisehuset THY.

Mød op, støt op om det lokale og få indflydelse.

Dagsorden 14-09-2021

Generalforsamling 3/8 2020

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 3/8-2020
Regnskabet som viste et overskud blev godkendt
Til Bestyrelsen blev Klaus Heegaard samt Henrik Frost valgt,
suppleanter blev Per Nielsen og Jan Thomsen.
Reg. Revisor blev Revikon Thisted og kritisk revisor Gunnar Lauridsen,
suppleant herfor blev Hardy Klemmensen.

Tak til de fremmødte

Generalforsamling 2020 – NY DATO

Østerild Vandværk afholder den udsatte generalforsamling d. 3/8 2020 kl. 19:00 hos Spisehuset THY

MØD OP – STØT OP

Dagsorden 3-8 2020