Generalforsamling 21/3-2024

Generalforsamlingen blev afholdt d. 21/3-2024 hos Spisehuset THY.

Jens Westergaard orienterede omkring bestyrelsen arbejde i det 2023, hvilket havde været en stille og rolig år uden de store problemer.

Regnskab som viste et overskud på 164.840 kr. blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Klavs Heegaard og Henrik Frost, Da Klavs ikke ønskede at genopstille blev Per Lynge valgt, der var genvalg til Henrik Frost.

Østerild Vandværk siger TAK for indsatsen til Klavs.

Som suppleanter blev Carl Aage Kusk og Klavs Heegaard valgt

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.

NY FORMAND: Da Jens Westergaard ikke ønskede at forsætte som formand blev Jan Thomsen valgt, Jens forsætter som næstformand.