Indlæg af Østerild Vandværk

Generalforsamling 29/3-2022

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 29/3-2022 hos Spisehuset THY. Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år. Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et overskud på 45.494,13 kr. Valgt til bestyrelsen blev Klavs Heegaard og Henrik Frost, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen. Revisor blev Revision […]

Villavej.

29/12-2021 kl. 10:00 lukkes der for vandet på Villavej, grundet rep. af utæthed. Tidshorisont usikker for nærværende.

Generalforsamling afholdt 14/9-2021

Den ordinære generalforsamling afholdt d. 14/9-2021 hos Spisehuset THY. Jan Thomsen blev valgt til dirigent. Formanden Jens Westergaard aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, hvilket blev godkendt. Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt. Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og nyvalgt Jan Thomsen Valgt som suppleanter blev Carl Aage […]

Frisk og rent vand

Vandprøve nr. 2 fra Eurofins viste at alt er i fineste orden, så nu er der frisk og rent vand fra Østerild Vandværk igen, vi skiftede over i dag kl. 10:45, så vandtrykket er også ok igen. Foto 1 viser da der lukkes op på Vandværket. Foto 2 viser da der lukkes for Thisted Vand. […]