Generalforsamling 29/3-2022

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 29/3-2022 hos Spisehuset THY.

Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år.

Regnskab, budget samt takstblad blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et overskud på 45.494,13 kr.

Valgt til bestyrelsen blev Klavs Heegaard og Henrik Frost, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen.

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.