Generalforsamling afholdt 16/3-2023

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 16/3-2023 hos Spisehuset THY.

Formand Jens Westergaard fortalt om arbejdet i det forløbne år.

Regnskab 2022 blev godkendt, budget for 2023 samt takstblad for 2023 blev gennemgået. Regnskabet viste et overskud på 173.803,44 kr.

Valgt til bestyrelsen blev Jens Westergaard, Henrik Jensen og Jan Thomsen, til suppleanter blev Carl Aage Kusk og Per Nielsen valgt.

Revisor blev Revision THY og intern revisor Gunnar Lauridsen, suppleant for denne blev Hardy Klemmensen.